Column: Volkswagen verspilt mensen

Volkswagen.jpg

Er is al veel inkt gevloeid en fijn stof opgewaaid in de nasleep van #Volkswagengate. Toch mis ik een diepere analyse die verder gaat dan Volkswagen, zelfs verder dan de hele autoindustrie. Het hele schandaal is voor mij immers een prachtige illustratie van de manier waarop onze maatschappij omgaat met grondstoffen. Het schandaal brengt pijnlijk aan het licht hoe de 20e eeuwse mentaliteit van verspilling en inefficiëntie nog steeds diep verankerd is in bedrijven.

Deze manier van werken, geboren uit luxe en onwetendheid, wordt gelukkig vandaag de dag minder en minder geaccepteerd door de consument. Organisaties beseffen ook dat dit niet houdbaar is maar mankeren blijkbaar de innovatieve kracht om deze mentaliteit te overstijgen. In plaats van te gaan voor echte vernieuwing, grijpen ze naar 21e eeuwse softwaredoping om dit innovatief onvermogen te maskeren. Duurzaam zijn deze lapmiddelen allerminst ... zoals Volkswagen eerder deze maand realiseerde.

Wanneer ik eerder sprak over grondstoffen, of resources, doelde ik eigenlijk niet alleen op fossiele of natuurlijke grondstoffen, maar ook 'Human Resources'. Want ook de manier waarop we vandaag met mensen omgaan in onze organisaties lijdt onder deze 20e eeuwse denkkaders. Misschien zijn daar onze meetsystemen ook niet zo accuraat als we dachten. Want alle medewerkerstevredenheidsenquêtes, Best Employee Awards en evaluatiegesprekken ten spijt blijkt de realiteit en het maatschappelijke debat toch vaak anders. Discussies rond burnout, work-life-balans en werkbaar werk ontstaan wanneer organisaties mensen inefficiënt en verkwistend inzetten. In plaats van te gaan voor innovatie van onze verouderde HR-processen kiezen veel bedrijven te vaak voor 21e eeuwse newspeak en oude meetsystemen die een totaal gebrek aan reële verandering maskeert.

Misschien had Volkswagen dit hele debacle kunnen vermijden door radicaal te kiezen voor een echte innovatiecultuur. Een cultuur waar menselijke grondstoffen ten volle worden benut om de verspilling van fossiele grondstoffen te vermijden.